Informatie omtrent funderingsproblemen

Fundering

Heeft u scheuren in uw muur of gevel? Of klemmen sinds kort uw ramen of deuren, los van de seizoensinvloeden? Dan is de kans groot dat uw woning kampt met funderingsproblemen. Bij funderingsproblemen is het namelijk zo dat de fundering niet meer de ondersteuning en draagkracht heeft als voorheen. U kunt zich voorstellen dat dit op den duur tot problemen zal leiden. 

Uiteindelijk kan dit in een enorm kostenplaatje resulteren. Belangrijk is dus dat u snel handelt wanneer u het gevoel heeft dat uw fundering problemen heeft. In dit artikel vertellen we u alles over funderingsproblemen en hoe deze worden opgelost.

Hoe ontstaan funderingsproblemen?

Funderingsproblemen ontstaan natuurlijk niet zomaar. De problemen ontstaan namelijk wanneer de fundering onvoldoende steun krijgt, in vergelijking met ‘vroeger’. Dit zorgt voor instabiliteit, wat uiteindelijk weer tot verzakkingen en schade zal leiden. Maar hoe komt het dat de fundering niet meer de juiste ondersteuning krijgt?

Hier zijn vele verschillende verklaringen voor, maar over het algemeen zijn dit de meest voorkomende redenen:

 • Geconcentreerde belasting: één of meerdere delen van de woning of het pand worden overbelast door constructiefouten of extreem zware objecten
 • Verschillende funderingstypen: wanneer er gekozen wordt voor het bouwen van een aan- of uitbouw wordt er soms gekozen voor een ander type fundering, maar deze ongelijkheid kan tot problemen leiden
 • Externe factoren: veel verkeer of zware bouwactiviteiten leiden tot trillingen in de grond, wat bij een al zwakke fundering kan leiden tot problemen
 • Bodemgesteldheid: door inklinking van veen- of kleigrond of het wegspoelen van de grond krijgt de fundering minder ondersteuning dan voorheen
 • Vochtverlies: bij verdamping van grondwater door warmte of onttrekking van grondwater door bomen wordt de draagkrachtige grond aangetast

Waar herken je funderingsproblemen aan?

Funderingsproblemen zorgen ervoor dat de fundering niet meer de ondersteuning en draagkracht heeft als voorheen. Dit kan leiden tot een verzakking van de fundering, wat uiteindelijk leidt tot schade. Funderingsproblemen kan je herkennen aan de volgende aspecten:

 • Scheuren in de muur of gevel
 • Klemmende deuren en ramen
 • Scheve vloeren in de woning
 • Hoogteverschil trottoir en woning

Herkent u één of meerdere van deze punten bij uw eigen woning? Dan is de kans groot dat uw woning met funderingsproblemen kampt. Om verdere schade en zelfs gevaarlijke situaties te voorkomen raden wij u aan om zo snel mogelijk een funderingsexpert in te schakelen.

Wat kan een funderingsexpert voor u betekenen?

Indien u geconstateerd heeft dat er zich een probleem voordoet met uw fundering, of u heeft dit vermoeden, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een funderingsexpert inschakelt. Naast dat de schade en kosten enorm kunnen oplopen kan het na verloop van tijd ook tot gevaarlijke situaties leiden. 

Een funderingsexpert zorgt ervoor dat uw fundering weer terugkeert naar zijn oude staat en de ontstane schade herstelt wordt. Dit doen zij in 3 stappen:

 1. Uitgebreid onderzoek van fundering en constructie
 2. Rapportage & herstelstrategie
 3. Fundering & schade herstellen

Bij het funderingsonderzoek wordt de oorzaak van uw funderingsproblemen vastgelegd. Door deze mee te nemen in de herstelstrategie wordt voorkomen dat dergelijke problemen terugkeren in de toekomst. Vervolgens wordt de fundering door middel van palen weer naar het ‘oude’ niveau gebracht en wordt de eventuele schade op duurzame wijze hersteld. 

Be the first to comment

Leave a Reply