Vogels op de daken

Zoals maar weinig mensen weten, kunnen vogels vliegen. Op deze manier kunnen ze makkelijk op daken komen, om hier vervolgens nestjes te bouwen met alle gevolgen van dien. Hoewel dit normaal niet zo erg is, is dit voor het taak voor bezitters van zonnepanelen kauwen te weren hiervan. Overlast vogels zonnepanelen kan slechte consequenties hebben voor de zonnepanelen. Vogels bouwen graag nesten onder zonnepanelen. Het is hier in de lente vaak een erg prettige temperatuur met relatief goede beschutting tegen weer en wind. 

Als de zomer inzet en de temperaturen stijgen wordt het echter warmer onder de panelen. De temperatuur loopt zo hoog op dat de vogels zelf weg gaan en dat de eieren, welke achter gelaten worden, koken in de schil. Dit is natuurlijk zielig, maar ook vervuilend. 

Vogels hun uitwerpselen zijn licht zurig en dat kan de bedrading van zonnepanelen aantasten. Als dat gebeurt dan neemt het risico op kortsluiting toe. De zonnepanelen zullen dan niet meer, of in ieder geval minder werken en er kan dan brand ontstaan. Dat brandgevaar wordt nog eens versterkt door het brandgevaar veroorzaakt door het nest zelf. Deze bestaat uit allerlei takjes waar veel lucht tussen zit. Hout en veel zuurstof is natuurlijk een ideale combinatie voor brand en daar nog de aangetaste draden bij opgeteld kan dat voor best een aanzienlijk risico zorgen wat het betreft brandgevaar.  

Nog een vervelend iets is dat de takken van het nest de panelen kunnen beschadigen. Er kunnen krasse op komen, of als vogels bijvoorbeeld dingetjes laten vallen, kunnen dezen bij het overvliegen op de panelen komen. Ook kunnen de uitwerpselen van de af en aan vliegende vogels zorgen voor verminderde opbrengst van de panelen. De poep zal het licht deels blokkeren, waardoor er dus minder zonlicht wordt omgezet in elektriciteit en de panelen dus minder opleveren.

Be the first to comment

Leave a Reply